Η δόλια συνάντηση της θετής μητέρας με έναν άλλο άντρα, διεγείρει τον Toba.