Το 3D χαμηλής ποιότητας αφήνει πολλά περιθώρια επιθυμίας.