Η παθιασμένη συνάντηση της Sarah Bandian στη Μέση Ανατολή.