การเผชิญหน้าอันเร่าร้อนของ Sarah Bandian ในตะวันออกกลาง