Danielle FTV đóng vai chính trong một cuộc vui năm người nóng bỏng.