Một người phụ nữ dạy một người đàn ông cách làm hài lòng chính mình.