Cơn sốt virus củaelatan đối đầu với hai anh chàng cơ bắp.