Kolkata's Srabonti và Naika tham gia vào một cuộc đi xe hoang dã.